NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Dienstencheques: de minister van Werk raadpleegt de sector van de kinderopvang

26-06-2008

De Vice-Eerste minister, minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet heeft vanmorgen, in het kader van een werkvergadering, de Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordigers van de sector van de kinderopvang ontmoet (vakbondsorganisaties, werkgeversorganisaties, ONE en Kind & Gezin).

Deze werkvergadering was het logisch gevolg van vorige ontmoetingen die de minister met dezelfde partners had met het oog op het concretiseren van het regeerakkoord. Het regeerakkoord voorziet een uitbreiding van de dienstencheques tot kinderopvang.

De minister heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verschillende vertegenwoordigers gerust te stellen en door hen te bevestigen wat ze altijd al gezegd heeft, namelijk dat er nooit sprake geweest is van een automatische toepassing van de dienstencheques in de sector van de kinderopvang, maar dat in gebeurlijk geval en in het kader van overleg met de Gemeenschappen, specifieke maatregelen geanalyseerd worden inzake personeelsopleiding, controle en omkadering door de betrokken erkende sectoren voor kinderopvang of partenariaat met de bestaande kinderopvangstructuren.

Het spreekt voor zich dat het geenszins de bedoeling is de sector van de kinderopvang te beconcurreren. Het gaat immers om specifieke thuisopvang na de schooluren.

De minister heeft bevestigd dat verschillende alternatieve of complementaire oplossingspistes momenteel ter tafel liggen en dat het uiteindelijke doel erin bestaat de diensten, hun diversiteit inzake buitenschoolse opvang te verhogen, dit alles door het verhogen van de werkgelegenheid in de sector en door te vermijden de werknemers in moeilijkheden te brengen.

Alle deelnemers aan de vergadering delen samen met de minister dezelfde doelen: oplossingen vinden voor de nieuwe en gediversifieerde noden van families inzake kinderopvang, en dit vooral voor de momenteel onvoldoende gedekte uren: na school en op woensdagnamiddag.

Meerdere werkpistes liggen ter tafel en zullen de komende dagen in overleg met de sectoren en de Gemeenschappen binnen het kader van het regeerakkoord uitgewerkt worden.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens