NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Resultaten van de metingen van de blootstelling aan metalen tijdens de ontmanteling van afgedankte elektrische apparaten

03-07-2008

Bij het ontmantelen van afgedankte elektrische apparaten kunnen gevaarlijke chemische agentia vrijkomen.

Het laboratorium voor industriële toxicologie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft metingen verricht van de blootstelling aan enkele metalen tijdens deze activiteiten. Deze resultaten zijn nu opgenomen in een overzichtsrapport.

Afvoer van elektrische apparatuur

Elektrische en elektronische toestellen en apparaten komen op het einde van hun nuttige levensduur in het afvalstadium terecht. Iedere Europeaan zou gemiddeld elk jaar 14 kg van deze afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) produceren.

Aangezien de onderdelen milieugevaarlijke stoffen kunnen bevatten (zoals lood, cadmium, kwik, PCB’s, broomhoudende vlamvertragers, ….), en aangezien bepaalde elementen (zoals koper, aluminium, edele metalen ..) en onderdelen in aanmerking kunnen komen voor recyclage, bestaan er sinds enige jaren circuits waarlangs de burger en de bedrijven hun afgedankte elektrische en elektronische toestellen op een verantwoorde wijze kunnen afvoeren. Hierdoor slaat men twee vliegen in één klap: milieugevaarlijke stoffen komen niet in de natuur terecht en waardevolle grondstoffen werden opnieuw gebruikt.

Zo bestaat er in België het RECUPEL systeem (www.recupel.be) en de afvoer langs de containerparken.

Ontmanteling

De ontmantelingsactiviteiten kunnen gaan van zeer eenvoudige handelingen zoals het manueel sorteren en verwijderen van voorwerpen die niet in de bewuste afvalstroom thuishoren (zoals speelgoed), het afknippen van snoeren, het verwijderen van condensatoren (eventuele aanwezigheid van PCB’s), het  verwijderen van toestellen waarvan men vermoedt dat ze asbest zouden kunnen bevatten (zoals broodroosters, oudere strijkijzers,…), het verwijderen van batterijen en inktpatronen uit printers tot de volledige ontmanteling en vermaling van het apparaat. Naargelang de graad van ontmanteling gaan de onderdelen naar een verdere verwerker of naar het bedrijf waar de eigenlijke recyclage en recuperatie van de metalen plaatsvindt.

Vanuit arbeidshygiënisch standpunt rijst de vraag welke de blootstelling is van de werknemers tijdens de ontmantelingsactiviteiten.

Rapport van het laboratorium voor industriële toxicologie

Het rapport bevat de meetresultaten in verschillende bedrijven en doet een aantal aanbevelingen.
Het is het eerste over deze industriële activiteit in België.

Rapport: Blootstelling aan enkele metalen tijdens het ontmantelen van elektrische en elektronische toestellen (PDF)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens