NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

475 nieuwe arbeidsplaatsen voor jongeren in de non-profitsector

04-07-2008

Vice-Eerste minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, en Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, verheugen zich over de creatie van 475 nieuwe arbeidsplaatsen voor jongeren in de non-profitsector.

De Ministerraad is vandaag vrijdag 4 juli 2008 akkoord gegaan met de wijziging van een Koninklijk Besluit houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de non-profitsector, voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. De Ministerraad heeft de overdracht van financiële middelen van het globale beheer naar het Riziv goedgekeurd om de tewerkstelling van jongeren in de sector van de gezondheidszorg (veiligheid, kinderverzorgsters en geïnterneerden) met budgettaire middelen van de ziekenhuizen te kunnen financieren.

Concreet zullen dankzij dit project onmiddellijk 475 jonge werknemers in dienst genomen kunnen worden in functies die aan belangrijke behoeften van de non-profit gezondheidszorg tegemoetkomen.

  • 41 kinderverzorgsters zullen op afdelingen pediatrie aan de slag kunnen;
  • 17 werknemers zullen in dienst genomen worden om de omkadering van de openbare ziekenhuizen inzake de problematiek van de geïnterneerden te verbeteren;
  • Ten slotte zullen 417 werknemers instaan voor de veiligheid binnen de ziekenhuizen.

Met deze beslissing zorgen we er niet alleen voor dat aan belangrijke behoeften van de gezondheidszorgsector tegemoetgekomen wordt, maar bieden we ook aan bijna vijfhonderd jongeren kwaliteitsbanen aan in een sector met hoge menselijke waarde.

Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens