NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkbonus: min 175 euro op persoonlijke bijdragen vanaf 1 oktober 2008

14-07-2008

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, is verheugd dat de Ministerraad deze ochtend een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd, dat vanaf 1 oktober 2008 zal zorgen voor een verhoging van de werkbonus met 32 euro voor mensen met een laag inkomen. De werkbonus is een vrijstelling van persoonlijke sociale bijdragen speciaal voor mensen met een laag inkomen, zoals voorzien in de wet van 20 december 1999.

De werkbonus bedraagt momenteel 143 euro per maand voor een voltijds werknemer met een loon dat gelijk is aan het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon (1.335,78 euro sinds 1 mei 2008). Wanneer het loon stijgt, vermindert de lastenvermindering tot uiteindelijk 0 euro bereikt is, voor een loon dat gelijk is aan 2.160,51 euro. Vanaf 1 oktober 2008 zal deze bonus van 143 euro stijgen tot 175 euro en zal het maandelijkse minimumloon 1.360,78 euro bedragen.

Aangezien deze maatregel maakt dat lage loontrekkers minder sociale bijdragen zullen moeten betalen en bijgevolg hun nettoloon zullen zien stijgen, zal dit ook positieve gevolgen hebben voor de koopkracht. In het kader van de bestrijding van de werkloosheidsvallen maakt deze nieuwe maatregel het verschil met de werkloosheidsuitkering groter en zorgt hij ervoor dat werken voordeliger wordt.

Deze bonusverhoging van 32 euro neemt geleidelijk af naarmate het loon stijgt, totdat uiteindelijk 0 euro bereikt is zodra het loon 300 euro hoger ligt dan het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon. Deze maatregel concentreert zich dus ten volle op de laagste lonen die tussen 1360,78 euro en 1660,78 euro liggen.

Deze maatregel zal vanaf 1 oktober 2008 van toepassing zijn en kadert in de bestrijding van de werkloosheidsvallen; een van de prioriteiten van de regering.

   Momenteel  Op 1 oktober 2008
 Minimumloon  1.335,78 euro  1.360,78 euro
 Persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen (13,07%)  174,59 euro  177,85 euro
 Werkbonus  143,00 euro  175,00 euro
 Belastbaar brutoloon  1.304,19 euro  1.357,93 euro

    
 Bron: persberciht van het kabinet van de minister van Werk
  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens