NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Een begrotingsevenwicht en nieuwe sociale en fiscale maatregelen

23-07-2008

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en Staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid Melchior Wathelet verheugen zich over het budgettaire evenwicht bereikt voor 2008 alsook over de nieuwe maatregelen die in het kader van de begrotingscontrole genomen werden om de koopkracht van de mensen te versterken.

1. Een nieuwe maatregel in de strijd tegen de werkloosheidsvallen en ten gunste van de eenoudergezinnen

De minister van Werk is in het bijzonder verheugd met de inwerkingtreding van een nieuwe maatregel in de strijd tegen de werkloosheidsvallen. Binnen de enveloppe van 15 miljoen die bestemd is voor sociale maatregelen, is inderdaad ruimte gemaakt voor een verhoging van de kinderbijslagen voor eenoudergezinnen vanaf 1 oktober 2008.

Deze maatregel is eveneens gericht op de bestrijding van de werkloosheidsval waarmee eenoudergezinnen met een laag inkomen worden geconfronteerd wegens bijvoorbeeld de extra-kosten voor vervoer en kinderopvang alsook wegens het wegvallen van de hogere kinderbijslag die aan werkzoekenden wordt toegekend.

2. Extra-middelen voor de promotie van interculturele beleidsmaatregelen alsook van integratiemaatregelen

De verenigingen van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) zullen weldegelijk kunnen beschikken over dezelfde budgettaire middelen als vorig jaar, ja zelfs over meer. Inderdaad, de Nationale Loterij zal een bedrag van meer dan 7 miljoen euro aan het FIM toekennen, terwijl in het kader van de begrotingscontrole 2008 bovenop op de middelen die door de Nationale Loterij aan de projecten van het FIM worden toegekend, binnen de Fod Waso een nieuwe budgetlijn van 1,7 miljoen euro in het leven werd geroepen om beleidsmaatregelen ter promotie van de culturele diversiteit te ondersteunen.

Deze middelen zullen het met name mogelijk maken over het geheel van het Belgische grondgebied vanaf begin oktober 2008 «interculturele assisen» te organiseren, die tot doel hebben alle waarden van onze multiculturele samenleving nog beter in de verf te zetten. Deze fondsen zullen eveneens gebruikt kunnen worden om initiatieven van bedrijven te ondersteunen die zich wilskrachtig engageren inzake een sociaal beleid gericht op diversiteit.

Dankzij dat budget wenst de minister bovendien een extra financieel steuntje in de rug te geven voor projecten die vanuit het FIM opborrelen.

3. Een enquête over gezondheid en welzijn op het werk

De minister van Werk zal eveneens een enquête opzetten over gezondheid en welzijn op het werk. Wat de problematiek van het welzijn op het werk betreft, is er een periodieke enquête nodig over de werktevredenheid van de werknemers en over de risico’s waarmee ze geconfronteerd worden. Er werd een budget van 120.000 euro per jaar uitgetrokken om deze tweejaarlijkse enquête op te zetten.

 

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens