NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Zes verlofdagen voor pleeggezinnen

28-07-2008

In België zijn er momenteel 6.000 gezinnen die kinderen in nood opvangen. Het gaat om kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen omdat ze werden mishandeld, verwaarloosd of achtergelaten of gewoonweg omdat hun ouders niet meer in staat zijn voor hen te zorgen. Pleegouders vangen daarom deze kwetsbare kinderen op in hun midden, zodat ze deel kunnen uitmaken van het dagelijkse gezinsleven, waar ze nieuwe en verrijkende dingen kunnen beleven en waar ze de nodige geborgenheid krijgen die hen helpt bij hun ontwikkeling.

Vandaag heeft de ministerraad, op voorstel van Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet, een koninklijk besluit goedgekeurd dat een specifieke verlofregeling van zes dagen per jaar voor pleegouders organiseert. Het besluit werd voor advies naar de Raad van State verzonden.

Dit pleegverlof gunt pleeggezinnen zes verlofdagen waarop ze met name alle aangelegenheden die specifiek aan het pleegouderschap verbonden zijn, in orde kunnen brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verschijnen voor de rechtbank, om het treffen van regelingen met sociale diensten of het onderhouden van relaties met de biologische familie.

Zo heeft een loontrekkende die door de rechtbank of door een bevoegde instantie werd aangeduid en benoemd als pleegouder, het recht om tijdens een kalenderjaar zes dagen op het werk afwezig te zijn. Elk van de ouders heeft recht op deze dagen, zolang het aantal van zes dagen  per pleeggezin niet wordt overschreden. Tijdens zijn afwezigheid ontvangt de werknemer een dagelijkse forfaitaire bijdrage ten laste van de RVA, nadat een aanvraag werd ingediend bij een werkloosheidsbureau. Deze bijdrage bedraagt telkens 94,4 euro per dag en komt overeen met de maximale bijdrage die van toepassing is in het kader van ouderschapsverlof.

Joëlle Milquet benadrukt dat de toekenning van het recht op afwezigheid voor pleegouders in het kader van pleegverlof een ondersteuning inhoudt van het engagement van deze gezinnen die op vrijwillige basis een onontbeerlijk educatief en humanistisch project voor het welzijn van meer dan 6.000 kinderen en adolescenten in België op zich nemen. Dit besluit treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens