NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwigheden omtrent het conventioneel brugpensioen

28-08-2008

In het Belgisch Staatsblad zijn twee koninklijke besluiten verschenen over het conventioneel brugpensioen.

Ter herinnering, het conventioneel brugpensioen zorgt ervoor dat bepaalde oudere, loontrekkende werknemers – arbeiders en bedienden in de privésector - bij ontslag kunnen genieten van een extra vergoeding ten laste van de werkgever bovenop hun werkloosheidsuitkering.

Deze koninklijke besluiten willen zo coherentie creëren tussen de voorwaarden van beschikbaarheid van bruggepensioneerden voor de arbeidsmarkt en die van gewone werkzoekenden in het kader van de outplacementreglementering.

Voortaan is de bruggepensioneerde werknemer vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en om outplacement te aanvaarden.  Ten aanzien van de bruggepensioneerde werknemer ontslagen in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering in het kader van het generatiepact, geldt deze vrijstelling mits de werknemer een beroepsverleden als loontrekkende van meer dan 38 jaar kan aantonen of minstens de leeftijd van 58 jaar bereikt heeft op het einde van zijn opzegtermijn of op het einde van de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode.

De bruggepensioneerde werknemer die op vrijwillige basis meewerkt aan een outplacementbegeleiding ten laste van de werkgever of zich vrijwillig inschrijft in een tewerkstellingscel waaraan de werkgever meewerkt, zal echter – ongeacht zijn leeftijd – tijdens deze periode beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt en zal outplacement, opleidingen of werkaanbiedingen  moeten aannemen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens