NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Meting van de blootstelling aan nitrosamines tijdens de vulkanisering van rubber

08-09-2008

Het Laboratorium voor industriële toxicologie van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft in 15 bedrijven metingen verricht naar de blootstelling aan nitrosamines bij het vulkaniseren van rubber. Het rapport bevat een overzicht van de resultaten en enkele aanbevelingen.

Wat zijn nitrosamines?

Nitrosamines zijn reactieproducten van bepaalde stikstofhoudende verbindingen met stikstofoxide en nitrieten.

Sommige nitrosamines zijn bij proefdieren krachtige kankerverwekkende stoffen. Nitrosamines zijn verdacht kankerverwekkende stoffen bij mensen.

Nitrosamines kunnen ontstaan tijdens de spijsvertering wanneer bepaalde ‘voorlopers’ of ‘precursoren’ aanwezig zijn in de voeding. Stikstofhoudende verbindingen zoals eiwitten en nitrieten zijn in dat geval bijvoorbeeld de ‘voorlopers’.

Nitrosamines kunnen ook ontstaan bij sommige industriële processen, zoals de vulkanisering van rubber. Deze activiteit staat in de processenlijst die valt onder de bepalingen van de blootstelling aan carcinogene agentia, tenzij de werkgever aantoont dat een bepaald blootstellingsniveau niet overschreden wordt; zie bijlage II, punt 5, 1° van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk (PDF).

Wat is vulkanisering?

Vulkanisering is het proces waarbij kunst- of natuurrubber, gemengd met een aantal hulpstoffen, wordt opgewarmd. In deze fase krijgt het rubber de eigenschappen die men wil bekomen voor het eindproduct: vorm, bepaalde soepelheid of stijfheid, weerstand tegen zonlicht, weerstand tegen bepaalde stoffen ….

Sommige van deze hulpstoffen kunnen de voorlopers zijn van nitrosamines. Er bestaan tabellen met alternatieve stoffen voor deze voorlopers.

Voornaamste bevindingen

Zoals te verwachten zijn de blootstellingen zeer divers. Talrijke bedrijven hebben hun mengsels aangepast om de vorming van nitrosamines te voorkomen. Anderzijds komen er nog steeds belangrijke blootstellingen voor.

Metingen van nitrosamines op initiatief van de bedrijven zijn uiterst zeldzaam. Dit heeft het Laboratorium voor industriële toxicologie ook vastgesteld bij haar vroegere campagnes over lasrook en styreen. Het is onduidelijk hoe de werkgever kan aantonen dat hij de omstandigheden van de blootstelling beheerst zonder metingen.

Belangrijkste aanbevelingen

Het doorlopen van de hiërarchie van de preventieve maatregelen blijft belangrijk:

  • vermijden van de ‘voorlopers’ voor de vorming van nitrosamines
  • isolatie van het risico
  • beperking van het aantal blootgestelde werknemers.

Het beoordelen van de blootstelling door middel van metingen is een cruciale stap die niet mag overgeslagen worden.

Meer info

Zie het rapport: Meting van de blootstelling aan N-nitrosamines tijdens de vulkanisering van rubber - Een campagne (PDF)
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens