NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De minister van Werk en Gelijke Kansen reikt Labels Gelijkheid Diversiteit uit

23-09-2008

Op woensdag 17 september 2008 werd in de lokalen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een plechtige uitreiking van de labels "Gelijkheid Diversiteit" georganiseerd.

Twee ondernemingen, NMBS en asbl Boulot, hebben de vernieuwing verkregen van hun label voor twee bijkomende jaren. Deze twee organisaties hadden in maart 2007 het label verkregen voor een jaar, in het kader van het pilootproject Label Gelijkheid Diversiteit. Het Adviescomité was positief, zodat een vernieuwing werd toegekend.

Deze plechtigheid vormde ook de gelegenheid voor de minister om het label voor tien andere organisaties te bevestigen voor de twee volgende jaren. Deze organisaties hadden in 2007 eveneens het label ontvangen in het kader van het pilootproject, voor een periode van drie jaar. Deze tien organisaties zijn: Belgacom, Age d'Or Services, de Stad Gent, OIVO, de Stad Leuven, Ethias Verzekeringen, Sodexo, de Stad Luik, Randstad en de Federale Politie.

Al deze betrokken organisaties geven op die manier blijk van hun engagement in de uitwerking van een beleid van non-discriminatie en diversiteit binnen hun onderneming.

De minister van Werk heeft van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt om te herinneren aan de grote lijnen van haar beleid in dit domein. Ze heeft eveneens het belang benadrukt van het voortzetten van het pilootproject Label Gelijkheid Diversiteit. Dit project werd gelanceerd in 2006 met als doel het bestrijden van discriminaties door het versterken van de diversiteit in de ondernemingen. Het label moedigt de uitwerking aan van concrete acties ten gunste van de gelijkheid man-vrouw, personen van buitenlandse origine, personen met een handicap en werknemers van 50 jaar en ouder.

Meer informatie over het label vindt u in het thema Diversiteit en gelijke kansen > Label Gelijkheid Diversiteit.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens