NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overgangsmaatregel voor vervallen dienstencheques

26-09-2008

Vanaf 1 mei 2008 kunnen dienstencheques waarvan de geldigheidsduur is overschreden niet langer omgeruild worden. Gebruikers die hun cheques hebben aangekocht vóór 1 mei 2008 voelen zich door deze maatregel onheus behandeld. Om aan deze gebruikers tegemoet te komen heeft de minister van Werk Milquet, samen met de RVA, een overgangsmaatregel uitgewerkt.

Accor-cheques

Gebruikers die nog vervallen Accor-cheques in hun bezit hebben, kunnen bij de RVA een aanvraag indienen voor cheques met een geldigheid voor de gebruikers tussen 11/2007 en 07/2008 (de geldigheid staat op elke dienstencheque). De aanvraag moet ingediend worden ten laatste eind januari 2009, bij de RVA, dienst Buurtdiensten, Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel. Het aanvraagformulier is beschikbaar bij de RVA en via de website www.rva.be.

Sodexo-cheques

Gebruikers die Sodexo-cheques in hun bezit hebben kunnen deze steeds omruilen of laten terugbetalen tijdens de geldigheidsduur van de cheques.
Sodexo-cheques die werden aangekocht vóór 1 mei 2008 (Sodexo-cheques met een waarde van € 6,70) kunnen nog omgeruild worden tot 6 maanden nadat ze vervallen zijn.
Sodexo-cheques die werden aangekocht vanaf 1 mei 2008 (Sodexo-cheques met een waarde van € 7) kunnen niet meer omgeruild of terugbetaald worden nadat ze vervallen zijn.
De aanvraag tot terugbetaling of omruiling moet gebeuren bij Sodexo, Cel Dienstencheques, Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel. Het aanvraagformulier is eveneens beschikbaar via de website www.dienstencheques-rva.be. 

De gebruikers kunnen met hun vragen terecht op het Sodexo-infonummer 02 547 54 95.

Schema overgangsmaatregel

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens