NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De minister van Werk kondigt een nieuwe fase in de strijd tegen sociale fraude aan

30-09-2008

Al enkele jaren wordt de informatie van de databank ‘werkloosheid’ van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) systematisch vergeleken met die van andere databanken van de sociale zekerheid, meer bepaald die van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De RVA vervult hiermee trouwens een pioniersrol.

Deze kruising van databanken maakt het mogelijk om talrijke ongewettigde cumulaties van werkloosheidsuitkeringen en inkomens uit arbeid op te sporen en een halt toe te roepen. In 2007 heeft de RVA zo 15.744 ongewettigde cumulaties ontdekt en de opdracht gegeven om een bedrag van 11,7 miljoen euro terug te vorderen.

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, heeft zopas een koninklijk besluit ondertekend om ongewettigde cumulaties aan de bron te detecteren in plaats van ze naderhand op te sporen en proberen te verhinderen. Het besluit van de minister van Werk voorziet inderdaad dat de maandelijkse uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zal worden voorafgegaan door een raadpleging van de ‘Dimona’-databank van de RSZ waardoor kan worden gecheckt of een werkzoekende al dan niet als werknemer in een personeelsregister is ingeschreven.

Deze preventieve procedure maakt het mogelijk om:

  • het merendeel van de cumulaties systematisch en preventief te detecteren;
  • niet-verschuldigde uitgaven te vermijden;
  • sancties en terugvorderingen ten laste van werklozen te vermijden;
  • de werklast voor de administratie (controle, verhoor, terugvorderingen, enz.) te verminderen.

Dit besluit treedt op 1 oktober 2008 in werking. Tijdens een proefperiode van een aantal maanden, die aan de effectieve toepassing ervan zal voorafgaan, wordt de praktische kant van de procedure op punt gesteld.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens