NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitreiking van de prijs 2008 van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

20-10-2008

De prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk 2008 is uitgereikt op 20 oktober 1998 bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Brussel tijdens het openingssymposium van de Europese Week 2008 “Preventie en risicoanalyse van 1998 tot nu en … in de toekomst”.
Dit jaar heeft de jury van de Prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk geen duidelijke winnaar gevonden in het grote aantal deelnemende projecten. Uiteindelijk werden er 5 projecten voor de gedeelde prijs weerhouden, goed voor elk een bedrag van 1000 euro. De 5 gelauwerde projecten zijn:

  • Prévention des risques au domicile: soignants/soignés, osons en parler – Liliane Del Cul & Anne Wautier – CSD;
  • FARIP of het opmaken van risicoprofielen als hulpmiddel bij preventie – Bart Dewulf, Jef Peeters & Jo Tierens – Janssen Pharmaceutica;
  • Analyse de risques participative au travers une stratégie d’entreprise – Laurent Vigneron – Caterpillar Belgium;
  • Déparis : résultats de l’enquête Sobane effectuée auprès des TMS de l’ONE – Anne de Sauvage Vercour – ONE (Office de Naissance et de l’Enfance);
  • Stratégie participative de gestion des risques dans l’Administration Publique Fédérale – Christophe Janssens – SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.

Elk jaar reikt de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk, een orgaan dat belast is met het geven van advies betreffende wetgeving over welzijn op het werk, de Prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk uit. Deze wordt steeds georganiseerd in het kader van de het thema van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk van dat jaar. In 2008 is het thema de risicoanalyse, met als slogan “Een gezonde werkplek. Goed voor jou en voor de zaak. Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico’s”.
De prijs 2008 wil acties stimuleren met betrekking tot de risicoanalyse en/of eindejaarswerken en eindverhandelingen belonen.
Ter herinnering: de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk is een initiatief van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Elke lidstaat heeft een lokale antenne van dit Agentschap die instaat voor de organisatie van plaatselijke activiteiten in het kader van deze campagne. Voor België zijn dit de diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


hogeraad01

Anne de Sauvage Vercour, ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) en Christoph de Brouwer, Voorzitter HRPBW. « Déparis : résultats de l’enquête SOBANE effectuée auprès des TMS de l’ONE »

hogeraad02

Bart Dewulf, Preventieadviseur, Janssens Pharaceutica. « FARIP of het opmaken van risicoprofielen als hulpmiddel bij preventie »

hogeraad03

Laurent Vigneron, EHS Professional, Caterpillar Belgium, « Analyse de risques participative au travers une stratégie d’entreprise »

hogeraad04

Janssens Christoph, SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement, SCPPT. « Stratégie participative de gestion des risques dans l’Administration Publique Fédérale »

hogeraad05

Anne Wautier, CSD «Prévention des risques au domicile: soignants/soignés, osons en parler »

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens