NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publicatie van de sleutelindicatoren van de arbeidsmarkt in België voor 2007

22-10-2008

De FOD Werkgelegenheid heeft zopas een reeks tabellen gepubliceerd met de sleutelindicatoren van de arbeidsmarkt in België voor 2007. Deze indicatoren maken een regelmatige opvolging mogelijk van de evoluties van de arbeidsmarkt en het werkgelegenheidsbeleid. Deze indicatoren zijn een van de instrumenten die ontwikkeld werden in het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie. Ze zijn dus gemeenschappelijk voor alle landen van de Unie en laten toe een vergelijking uit te voeren in de ruimte en  in de tijd.

De voorgestelde cijfers tonen onder meer aan dat ons land een belangrijke achterstand telt ten opzichte van het Europees gemiddelde op het vlak van de werkzaamheidsgraad (62,0% tegenover 65,4% voor Europa). De tabellen belichten eveneens de verschillen tussen de gewesten.

De werkloosheidsgraad van het land ligt daarentegen zeer dicht bij het Europees gemiddelde (7,5% tegenover 7,1% in Europa). Een belangrijk verschil valt te noteren voor de werkloosheidsgraad van de niet-EU burgers. Deze ligt in ons land bijna twee keer hoger dan het Europees gemiddelde.

De tabellen bevaten eveneens indicatoren met betrekking tot de lonen, de mobiliteit, de opleiding, de fiscale druk enz.

Alle indicatoren kunnen geraadpleegd worden in de module Statistieken > Indicatoren Europese Werkgelegenheidsstrategie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens