NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Naar een structurele loonindexering voor dienstenchequewerknemers

27-10-2008

De Ministerraad heeft deze 23 oktober een koninklijk besluit goedgekeurd waardoor het loon van de dienstenchequewerknemers opnieuw zal worden geïndexeerd, ten gevolge van de derde overschrijding van de spilindex in augustus dit jaar. Die maatregel zorgt ervoor dat deze werknemers opnieuw gelijkgesteld worden met de meeste loontrekkenden van het land die wél al van de derde indexering hebben kunnen genieten.

Tijdens het begrotingsconclaaf heeft de regering het voorstel van Joëlle Milquet voor een structurele loonindexering voor dienstencheque-werknemers goedgekeurd. Deze maatregel zorgt ervoor dat ze het hoofd kunnen bieden aan de kosten van het levensonderhoud en geeft de ondernemingen de mogelijkheid om een langetermijnvisie voor hun activiteiten te ontwikkelen.

De structurele indexering zal op 1 januari 2009 in werking treden. Het voorstel van de minister van Werk, dat vandaag door de Ministerraad is goedgekeurd, zorgt voor een onmiddellijke loonindexering voor de dienstenchequewerknemers ten gevolge van de derde overschrijding van de spilindex eind augustus dit jaar.

Bron: Persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens