NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Een stap in de strijd om de loonkloof tussen vrouwen en mannen weg te werken

12-11-2008

Vrouwen hebben massaal geïnvesteerd in de arbeidsmarkt en hun opleidings- en kwalificatieniveau is dan ook gelijkwaardig, ja soms zelfs hoger dan dat van hun mannelijke collega’s. Toch blijkt uit het rapport uit 2008 omtrent de loonkloof van het Instituut voor de Gelijkheid tussen mannen en vrouwen dat het gemiddelde loonverschil tussen mannen en vrouwen nog altijd 15 procent bedraagt.
Ter gelegenheid van de Nationale Vrouwendag van morgen dinsdag 11 november 2008 houdt Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke kansen Joëlle Milquet eraan te onderstrepen dat een meer gelijke behandeling van vrouwelijke en mannelijke werknemers een democratische en economische plicht is en bijgevolg ook een van haar politieke prioriteiten. Daarom is de minister blij de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober jongstleden te kunnen melden van een koninklijk besluit dat de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 25 verplicht maakt voor alle sectoren.
De collectieve arbeidsovereenkomst nummer 25 schrijft voor dat de gelijke verloning tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers verzekerd wordt in alle elementen en loonvoorwaarden, met inbegrip van de functie-evaluatiesystemen. Deze evaluatiesystemen moeten gelijkheid van behandeling verzekeren in de keuze van criteria, in hun weging en in het transpositiesysteem van de evaluatiewaarden en delen van de verloning.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk en van Gelijke kansen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens