NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hypermarkt Carrefour B-Park : ontwerp akkoord

13-11-2008

Op vraag van de sociaal bemiddelaar, Sophie du Bled, vond er een verzoeningsvergadering plaats op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De directie van Carrefour-Belgium en de sociale organisaties hebben samen een ontwerp akkoord bereikt betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van het personeel van het hypermarkt B-Park in Brugge.
De vakbonden hebben zich ertoe verbonden dit ontwerp akkoord begin volgende week bij hun achterban te verdedigen.  Tot dan zal geen enkele communicatie plaats hebben naar de pers toe en worden de acties opgeschort.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens