NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Voorstelling van het OESO-verslag inzake werkgelegenheid voor migranten.

19-11-2008

Op maandag 17 november werd het OESO-verslag « Jobs for Immigrants: Labour Market Integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal » aan de pers voorgesteld.
De auteurs van het verslag, Thomas Liebig en Martine Durand van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), gaven een korte uiteenzetting over de krachtlijnen van het verslag.

De minister van Werk en Gelijkheid van Kansen, mevrouw Joëlle Milquet, heeft van deze voorstelling gebruikgemaakt om een aantal richtsnoeren van haar werkgelegenheidsplan toe te lichten (diversiteit op het werk en lancering van de Zittingen van de Interculturaliteit, versterking van het “Label Gelijkheid Diversiteit”, uitbouw van een sociaal-economische monitoring, invoering van tests ter bestrijding van discriminatie, bevordering van de diversiteit in de context van het interprofessioneel overleg, wijziging van het koninklijk besluit betreffende de werkvergunning, verbetering van de mobiliteit van de werknemers,…).

Meer details in verband met de prioriteiten van de minister vindt u op haar website.

Het OESO-verslag  « Jobs for Immigrants: Labour Market Integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal » kan besteld worden via de OESO-website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens