NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toegang tot de arbeidsmarkt voor langdurig ingezetenen

24-11-2008

Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet, heeft op 21 november aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat aan onderdanen van derdelanden, die het statuut van langdurig ingezetene in een andere Lidstaat hebben verworven, toegang tot onze arbeidsmarkt verleent.

Het statuut van langdurig ingezeten kan worden verworven na 5 jaar effectief legaal verblijf op het grondgebied van een Lidstaat en biedt mobiliteitskansen binnen Europa. Dit nieuwe statuut heeft te maken met de omzetting van een Europese richtlijn omtrent de status van langdurig ingezetenen onderdanen van derdelanden.

Deze maatregel komt in een eerste fase slechts weinig personen ten goede, maar hij zal zich in de toekomst erg uitbreiden. Op dit moment hebben namelijk nog niet alle Lidstaten deze richtlijn omgezet en zij reiken dus nog niet allemaal het statuut van langdurig ingezetene uit. De minister zal de gevolgen van de toegang van deze nieuwe categorie economische migranten tot de arbeidsmarkt laten onderzoeken, en dit in samenspraak met de regio’s. Het koninklijk besluit voorziet, overeenkomstig deze richtlijn, dat de buitenlandse onderdanen die een statuut van langdurig ingezetene in een andere Lidstaat hebben verworven, toegang krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt onder de volgende voorwaarden:

  • Gedurende de eerste twaalf maanden kunnen zij een arbeidskaart B verkrijgen zonder onderzoek van de situatie op de arbeidsmarkt, voor zover zij een beroep uitoefenen waarvoor de bevoegde overheden erkend hebben dat er een tekort bestaat op de arbeidsmarkt;
  • Na deze twaalf maanden kunnen zij een arbeidskaart B verkrijgen zonder onderzoek van de arbeidsmarkt, ongeacht het beroep dat zij uitoefenen;
  • Deze toegangsvoorwaarde voor de eerste twaalf maanden zal niet meer gelden zodra de beperkingen op de vrije circulatie van werknemers van nieuwe Lidstaten worden opgeheven. De toegang tot de arbeidsmarkt zal vanaf dan meteen op basis van een arbeidskaart B worden toegekend, zonder voorafgaand onderzoek van de arbeidsmarkt.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens