NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Certificatie van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

01-12-2008

Tot nu toe is nog geen enkel certificatie-instelling door het Belgisch Accreditatiesysteem geaccrediteerd om de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren te certificeren, omdat het certificatieschema nog niet door een besluit is vastgesteld.

Zolang het certificatieschema niet door een besluit is vastgesteld en geen certificatie-instelling is geaccrediteerd om de coördinatoren te certificeren:

  • kunnen de coördinatoren niet voldoen aan de verplichtingen in verband met certificatie, zoals voorgeschreven in artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
  • kan aan de coördinatoren geen verwijt worden gemaakt over het niet naleven van deze verplichtingen;
  • kunnen de coördinatoren niet gesanctionneerd worden voor het niet naleven van deze verplichtingen;
  • past het niet om de certificatie in lastenboeken op te leggen.

Meer informatie

Zie bij: Certificatie van de coördinatoren voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens