NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijzigingen in de financiering van het stelsel van het betaald educatief verlof

01-12-2008

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet deelt mee dat op vrijdag 28 november een ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd dat de financiering van het stelsel van betaald educatief verlof stabiliseert en in overeenstemming brengt met het huidige gebruik van stelsel.

Dit ontwerp, gebaseerd op een unaniem advies van de sociale partners, slaat op drie punten:

1. Vermindering van de werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage zal van 0,08 procent verminderd worden tot 0,04 procent voor het 4de kwartaal 2008 en tot 0,06 procent vanaf het 1ste kwartaal 2009 tot het 3de kwartaal 2009.

2. Wijziging van de terugbetaling aan de werkgevers

De terugbetaling aan de werkgevers zal worden beperkt tot maximum 20 euro per uur educatief verlof voor het schooljaar 2007-2008. Zo kan vermeden worden dat het bedrag van de terugbetaling aan de werkgevers hoger is dan de reële kost van de werknemer.

3. Verhoging van de loongrens voor de werknemer

Het normale geplafonneerde loon zal opgetrokken worden tot 2.500 euro (in plaats van 2.100 euro).

Met deze wijzigingen krijgt het stelsel van het betaald educatief verlof een duidelijk reglementair kader. Volgens Joëlle Milquet moet dit werk in een volgende fase voortgezet worden en moet het stelsel gemoderniseerd worden, zodat het nog beter tegemoet komt aan de bekommernissen van werknemers en werkgevers.

 

Bron: persmededeling van het kabinet van de minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens