NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Responsabilisering van ondernemingen die onvoldoende inspanningen doen inzake voor permanente vorming

05-12-2008

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet is tevreden dat de ministerraad op 5 december een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat de responsabilisering van de ondernemingen inzake permanente vorming versterkt.

Het Generatiepact van 2005 voorziet inderdaad dat de sectoren een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten als de opleidingsinspanningen voor de gehele economie onvoldoende zijn – met andere woorden: lager dan 1,9 procent van de loonmassa. Een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst voorziet minstens in een verhoging van:

  • ofwel 5 procent van de graad van werknemersparticipatie aan vorming;
  • ofwel 0,1 procent van de opleidingsinspanningen zelf.

Een sector realiseert ‘onvoldoende opleidingsinspanningen’ als in de betrokken sector, in het jaar van de meting van de globale inspanning van 1,9 procent, geen collectieve arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen van kracht is. Deze sectoren worden bijgevolg gesanctioneerd.

Als een sector wordt beschouwd als sector die ‘onvoldoende opleidingsinspanningen’ realiseert, moeten de werkgevers van die sector inderdaad een sociale bijdrage van 0,05 procent betalen aan het fonds voor betaald educatief verlof.

Gezien de laattijdige publicatie door de vorige regering van de reglementaire uitvoeringsbepalingen van deze wetgeving, kon het sanctiemechanisme voor de opleidingsinspanningen in 2007 onmogelijk toegepast worden.

Dankzij het ontwerp van koninklijk besluit dat deze morgen werd goedgekeurd, kunnen de opleidingsinspanningen worden gerecupereerd die voor de jaren 2007 en 2008 niet gerealiseerd werden. De sectoren kunnen namelijk uitzonderlijk in 2009 en 2010 een dubbele inspanning leveren, en dit bovenop de verhoging van de inspanningen die normaal was voorzien voor deze twee jaren. Het ontwerp maakt het dus mogelijk om de opleidingsinspanningen die niet werden gerealiseerd in 2007 en 2008 te recupereren door middel van een dubbele inspanning in 2009 en 2010, en zo aan sancties te ontsnappen.

Dit besluit werd conform een unaniem advies van de sociale partners opgesteld.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens