NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De immigratie in België - Aantallen, stromen en arbeidsmarkt: rapport 2008

09-12-2008

Immigratie is een dagelijkse realiteit. Sedert het einde van de jaren 80 vestigen er zich jaarlijks meerdere duizenden migranten in België. Hun aantal in dit land wordt geschat op iets meer dan 900.000. Ze vertegenwoordigen dus een belangrijk deel van de bevolking.
 
Om een precieze stand van zaken op te maken van hun toestand op het Belgisch grondgebied wordt elk jaar een rapport gepubliceerd. Dit document is de Belgische bijdrage aan het OESO-rapport van het Systeem voor permanente observatie van de migraties (SOPEMI).
 
Naast recente cijfers en statistieken over migratiestromen in België werpt dit rapport een licht op vier thema's: de situatie van de asielzoekers en de vluchtelingen, de situatie van de vreemdelingen vanuit de invalshoek van de werkgelegenheid en de werkloosheid, de situatie met betrekking tot de arbeidskrachtenenquête (scholingsniveau en deeltijdse arbeid) en tot slot de positie van de buitenlanders op de arbeidsmarkt.
 
Het rapport "De immigratie in België - Aantallen, stromen en arbeidsmarkt" kan gedownload of gratis besteld worden in de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens