NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Jaarverslag TWW 2007: 25% minder arbeidsongevallen in Europa tegen 2012

19-12-2008

Het jaarverslag 2007 van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) kan gedownload worden in de module Publicaties.

Naast de klassieke overzichten van operationeel cijfermateriaal besteedt men voor het eerst ruimer aandacht aan het kennisbeheer. De grote uitdaging voor de komende jaren blijft het op peil houden van het inspectiepotentieel zowel qua aantal als qua kennis door de verwachte grote uitstroom. Organisatorisch noteren we de komst van een nieuwe directeur-generaal en de fusie van twee regionale directies aan de beide kanten van de taalgrens.

Prioriteit nummer één is en blijft ongetwijfeld bijdragen tot het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen. Europese en federale initiatieven moeten het aantal arbeidsongevallen in Europa tegen 2012 met 25% verminderen. Daarnaast zal ook meer aandacht besteed worden aan de opvolging van het ontstaan van beroepsziekten, eveneens een prioriteit van Europa.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens