NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verhoging van bepaalde werkloosheidsuitkeringen op 1 januari 2009

21-01-2009

Een aantal werkloosheidsuitkeringen worden verhoogd met ingang van 1 januari 2009. Twee koninklijke besluiten hieromtrent werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari.

Deze besluiten:

 • waarborgen de koppeling van de werkloosheidsuitkeringen aan de evolutie van de welvaart;
 • verhogen de werkloosheidsuitkeringen en de loonplafonds;
 • versterken en breiden de bescherming van tijdelijk werklozen uit conform het relanceplan waarover op 11 december 2008 door de regering werd beslist.


Wat verandert er concreet:

A. Voor tijdelijk werklozen

Op 1 januari 2009

1) Het percentage van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zal verhoogd worden van 60 procent naar 70 procent voor tijdelijk werklozen die “samenwonend” zijn en van 65 procent naar 75 procent voor tijdelijk werklozen die “gezinshoofd” of “alleenstaand” zijn.

2) Het loonplafond waarop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden berekend (in december 2008 nog 1906,46 euro per maand), zal vanaf 1 januari 2009 voor alle tijdelijk werklozen met 300 euro verhoogd worden, zelfs wanneer ze al tijdens de voorgaande maanden tijdelijk werkloos waren.

Deze verbeteringen hebben betrekking op alle tijdelijk werklozen, ongeacht de oorzaak van de tijdelijke werkloosheid: gebrek aan werk wegens economische redenen, slechte weersomstandigheden, technisch ongeval, overmacht, enzovoort.

De cumul van de punten 1 en 2 resulteert in een maximale verhoging van de uitkering :

 • voor een gezinshoofd of een alleenstaande : van 1.239,16 euro in december 2008 naar 1.654,90 euro vanaf  januari 2009 
 • voor een samenwonende : van 1.144,00 euro in december 2008 naar 1.544,40 euro vanaf januari 2009

3) Er wordt een einde gemaakt worden aan het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde werklozen op het gebied van belastingheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. De gehuwde werklozen zullen immers volledig kunnen genieten van dezelfde belastingvermindering dan hun ongehuwde tegenhangers. Deze maatregel wordt op dit moment uitgewerkt door de minister van Financiën.

4) Werknemers met een tijdelijk of interimcontract van wie het contract werd verlengd, zullen eveneens, onder bepaalde voorwaarden, kunnen genieten van het tijdelijk werkloosheidsstelsel.

De voorwaarden zijn de volgende:

 • ten minste drie maanden in de onderneming tewerkgesteld zijn;
 • actief zijn in een sector die geconfronteerd wordt met gebrek aan werk wegens economische redenen;
 • behoren tot een departement van de onderneming waarbinnen het economisch werkloosheidsstelsel van toepassing is.


B. Voor volledig werklozen

Op 1 januari 2009:

1) Het loonplafond waarop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden berekend (in december 2008 nog 1906,46 euro per maand), is verhoogd:

 • met 300 euro per maand tijdens de eerste 6 maanden werkloosheid (nieuw plafond : 2.206,46 euro per maand);
 • met 150 euro per maand vanaf de 7de tot de 12de maand werkloosheid (nieuw plafond : 2.056,46 euro per maand);
 • met 0,8 procent na de 12 maand (nieuw plafond : 1.921,71 euro per maand).

Deze verhoogde plafonds zijn vanaf 1 januari 2009 van toepassing op de werknemers die vanaf 1 oktober 2008 of later werkloos zijn geworden. Voor de personen die voordien al werkloos waren, blijven de werkloosheidsuitkeringen berekend op het oude plafond. Dit is echter ook opgetrokken met 0,8 procent.
Dit geldt eveneens voor de bruggepensioneerden die een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of van een bestaanszekerheidsfonds ontvangen. Het plafond waarop hun werkloosheidsuitkering wordt berekend, zal ook met 0,8 procent toenemen.


2) De “samenwonende” volledig werklozen zullen tijdens hun eerste jaar werkloosheid, 60 procent van hun oude loon ontvangen, in plaats van 58 procent.

De cumul van de punten 1 en 2 heeft tot gevolg dat de maximale uitkeringen voor deze “nieuwe” werklozen :

 • 1.323,92 euro per maand bedragen tijdens de eerste zes maanden van de werkloosheid; voorheen was dit maximum 1.144,00 voor een gezinshoofd of een alleenstaande, en 1.105,78 voor een samenwonende
 • 1.233,96 euro per maand bedragen van de zevende tot de twaalfde maand werkloosheid; voorheen was dit maximum 1.144,00 voor een gezinshoofd of een alleenstaande, en 1.105,78 voor een samenwonende

3) Werknemers die ontslagen worden op het moment dat ze 56 of 57 jaar zijn, zullen eveneens recht hebben op een anciënniteitstoeslag, ofwel een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen voor werknemers die een beroepsverleden als loontrekkende hebben van minstens 20 jaar. Deze regel is van toepassing op de uitkeringsaanvragen vanaf 1 januari 2009.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens