NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitkeringen “arbeidsongevallen” nu ook welvaartsvast

26-01-2009

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet deelt mee dat de ministerraad op vrijdag 23 januari een ontwerp van koninklijk besluit om het welvaartsvast maken van de arbeidsongevallenuitkeringen te garanderen, heeft goedgekeurd. Het gaat hier meer bepaald om:

  • Een verhoging van 0,8 procent voor alle personen die een uitkering ten gevolge van een arbeidsongeval ontvangen, met uitzondering van wie een “forfaitaire minimumuitkering” ontvangt;
  • Een verhoging van 2 procent voor alle personen die een “forfaitaire minimumuitkering” ten gevolge van een arbeidsongeval ontvangen, inclusief alle gepensioneerden die van een arbeidsongevallenrente genieten;
  • Hieraan wordt de verlenging van vorige welvaartsaanpassingen voor de “niet-forfaitaire” arbeidsongevallen toegevoegd, namelijk:
    • een verhoging van 2 procent vanaf 1 september 2009 voor de arbeidsongevallen van 2003;
    • een verhoging van 2 procent vanaf 1 september 2010 voor de arbeidsongevallen van 2004;

  • Bij wijze van inhaalbeweging wordt aan de 0,8 procent voor alle “niet-forfaitaire” uitkeringen een bijkomende verhoging van 2 procent toegevoegd voor de “niet-forfaitaire” arbeidsongevallen die plaatsvonden tijdens de periode 1994-2002.


Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens