NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Grondwettelijk Hof keurt antidiscriminatiewetten volledig goed

13-02-2009

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet neemt er tevreden akte van dat het Grondwettelijk hof op donderdag 12 februari een arrest heeft uitgesproken dat het vernietigingsberoep ingediend door een burgercollectief tegen de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007, volledig verwerpt.

Het Grondwettelijk hof volgt de kritiek dus niet dat deze wetten te vaag of te ruim werden geformuleerd. De vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging komen, aldus het arrest van het hof, niet in het gedrang door een verbod op discriminerend gedrag. Ook de strafrechtelijke sancties op misdrijven zoals het aanzetten tot discriminatie, haat, geweld, segregatie of het verbod op het verspreiden van denkbeelden gebaseerd op rassuperioriteit of rassenhaat, konden op de goedkeuring van het Grondwettelijk hof rekenen.

Joëlle Milquet is bijzonder opgetogen omdat dit arrest een einde maakt aan een van de vernietigingsprocedures ingesteld tegen de antidiscriminatiewetten. Tijdens de laatste hervorming van deze wetten in 2007 hadden regering en parlement specifiek gelet op de kritiek en de bekommernissen die destijds door het Grondwettelijk hof waren geformuleerd. Vandaag geeft datzelfde hof aan dat de regering met haar voortdurende strijd tegen discriminatie op het juiste spoor zit.

De wetten van mei 2007 hebben immers een grondige hervorming van het antidiscriminatierecht op gang gebracht: de genderwet, de antidiscriminatiewet en de antiracismewet beschermen, elk op hun eigen domein, de burgers tegen discriminatie in hun sociale betrekkingen in publieke sfeer.

Bron : persbericht van hat kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens