NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

RVA publiceert zijn jaarverslag 2008

19-03-2009

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft op 18 maart zijn jaarverslag gepubliceerd.

De RVA stelt vast dat 2008 in twee fasen is verlopen.

Gedurende het eerste semester werden de grote tendensen van 2007 gewoon verdergezet. Vanaf het tweede semester vertraagde de daling van de volledige werkloosheid. De tijdelijke werkloosheid begon wel te stijgen vanaf mei en explodeerde in het vierde trimester. Het aantal arbeidsplaatsen dat verloren ging als gevolg van de sluiting van ondernemingen lag in het vierde trimester 25% hoger dan een jaar eerder.

Het gemiddeld aantal uitkeringstrekkers dat iedere maand rechtstreeks of onrechtstreeks door de RVA wordt uitbetaald was op één eenheid na exact hetzelfde als in 2007 namelijk, 1 190 977.

Er werd ook een daling van 4,6% uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vastgesteld ten opzichte van 2007. De groep werknemers die hun werktijd aanpasten (loopbaanonderbreking, tijdskrediet) steeg met 5,5%.

De RVA heeft ook zijn deel van het samenwerkingsakkoord van april 2004 verder uitgevoerd voor wat betreft de verhoogde controle op het zoekgedrag naar een passende betrekking. Op 31 december van het afgelopen jaar waren er 495 597 verschillende werkzoekenden opgenomen in de lopende procedures.

De dienstencheques blijven een groot succes. 65 miljoen dienstencheques werden verkocht aan 778 000 gebruikers. Op jaarbasis is dat een stijging van 29%. De uitgaven van de RVA aan de erkende ondernemingen in de vorm van toelagen, steeg naar 882,5 miljoen euro.

Inzake de strijd tegen de sociale fraude werden de inspanningen voortgezet en geïntensiveerd. Bij het opsporen van fraude met valse sociale documenten werden 591 verdachte ondernemingen opgespoord en 3 273 dossiers van werknemers onderzocht.
6 713 870 euro werd teruggevorderd.

U kan het volledige jaarverslag terugvinden op de website van de RVA.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens