NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opnamemodaliteiten van het vaderschapsverlof versoepeld

27-03-2009


De programmawet van 22 december 2008 versoepelt de regels voor het vaderschapsverlof om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken. 

Vaders hebben op dit ogenblik recht op 10 dagen vaderschapsverlof die ze binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling moeten opnemen (artikel 30, §§ 2 van de wet van 3 juli 1978 betrefende de arbeidsovereenkomsten).  Deze termijn van 30 dagen wordt in de toekomst verlengd tot 4 maanden.  Zo zullen vaders er bv. voor kunnen kiezen om hun vaderschapsverlof pas op te nemen na de postnatale rust van de moeder.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2009 en zal enkel van toepassing zij op de bevallingen die plaatsvinden vanaf die datum.

Regelgevende tekst:  artikelen 133 t.e.m. 135 van de Programmawet van 22 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens