NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Voorstelling van het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt

31-03-2009

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) heeft op dinsdag 31 maart tijdens een persconferentie zijn rapport voorgesteld over de weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt. Dit rapport werd gerealiseerd op vraag van de minister van Werk.

Het eerste deel van het rapport bevat een monitoring van de werkgelegenheid in België: BBP, faillessementen, werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, interimwerk,…

Het tweede deel is gewijd aan een prospectieve evaluatie van de gevolgen van de crisis op de activiteit en de werkgelegenheid. Het Federaal Planbureau schat dat meer dan 60.000 banen zouden verdwijnen tegen eind 2009 en dat het aantal werklozen een piek zou bereiken van 98.000 eenheden.

Het derde deel tot slot behandelt de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid die aangenomen werden in het kader van de relanceplannen.

Het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt kan gedownload worden in de module Publicaties.
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Advies betreffende de weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt (2009) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens