NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Addendum bij de Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

22-04-2009

Bij de Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk is een addendum beschikbaar. Het addendum heeft betrekking op de nieuwe bevoegdheden die werden toegekend aan sommige comités als gevolg van de omzetting naar Belgische wetgeving van de Europese richtlijn inzake informatie en consultatie van de werknemers. Het gaat om bevoegdheden in verband met informatieverschaffing en raadpleging over de economische en financiële aspecten binnen de onderneming en over de werkgelegenheidssituatie van het bedrijf, maar ook over beslissingen die belangrijke wijzigingen van de arbeidsorganisatie en de arbeidsovereenkomsten tot gevolg kunnen hebben. Dit addendum geeft een nauwkeurige omschrijving van de bevoegdheden en de voorwaarden waarin zij moeten meegedeeld worden aan het CPBW. Het addendum vormt een extra hoofdstuk bij de bestaande handleiding. Bij de volgende uitgave zal het in de handleiding worden geïntegreerd.
 
Het addendum bij de Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk kan gedownload of besteld worden via de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens