NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ondernemingen in herstructurering: nieuwe regeling

30-04-2009

De economische herstelwet van 27 maart 2009 brengt een aantal belangrijke wijzigingen voor de ondernemingen in herstructurering. Het koninklijk besluit van 22 april 2009 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructureringen van bedrijven vult deze wettelijke bepalingen verder aan. Ze zijn geldig op alle collectieve ontslagen die na 6 april 2009 worden aangekondigd. We verstaan onder aankondiging van collectief ontslag, de aankondiging door de werkgever van zijn intentie om over te gaan tot collectief ontslag aan de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties .

De wijzigingen zijn ingrijpend. Zo verdwijnt het vroegere onderscheid tussen de verplichte en facultatieve tewerkstellingscellen. Tevens wordt het toepassingsgebied verruimd. De regeling is voortaan geldig voor alle ondernemingen die een collectief ontslag aankondigen. Voor meer werknemers is de inschrijving in de tewerkstellingscel verplicht en meer werknemers krijgen de mogelijkheid zich in te schrijven in deze cel.

Meer informatie vindt u in het thema Herstructurering.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens