NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Een « sociale dienstencheque » voor personen met een laag inkomen

14-05-2009

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet, heeft de goedkeuring aangekondigd van de noodzakelijke wettelijke basis om een « sociale dienstencheque  » in te voeren. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft deze wettelijke basis op dinsdag 12 mei goedgekeurd.

Bedoeling van zo’n « sociale dienstencheque » is bepaalde categorieën personen met een laag inkomen de kans te gunnen aan een verlaagde prijs een beroep te doen op het dienstencheque-stelsel. Er is hiervoor een budget van 1,7 miljoen euro voorzien.

De toepassingsmodaliteiten van deze sociale dienstencheque zullen nauwkeurig worden beschreven in een ontwerp van koninklijk besluit dat binnenkort aan de ministerraad zal worden voorgelegd. Dit ontwerp van koninklijk besluit zal met name voorzien dat de OCMW’s een beroep zullen kunnen doen op een bepaald aantal dienstencheques, die ze kunnen verdelen over de begunstigden en de doelgroepen die het volgens hen het meest nodig hebben. Dit aantal dienstencheques zal worden vastgelegd in verhouding tot het aantal personen met het OMNIO-statuut binnen de bevolking van de gemeente van het betrokken OCMW.

De begunstigden zullen die sociale dienstencheque kunnen aankopen aan een prijs van minder dan 4 euro. Voor de begunstigden zullen eerst en vooral gedacht worden aan:

  • eenoudergezinnen met lage inkomens, te weten alleenstaande ouders die recht hebben op een bijkomende kinderbijslag voor eenoudergezinnen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Het gaat om gezinnen waarvan het inkomen niet meer bedraagt dan 2.060,91 euro bruto per maand;
  • Personen met een handicap met een grote afhankelijkheid;
  • Ouderen die genieten van de inkomensgarantie (IGO).

Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens