NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Erkenning van asbestverwijderaars met 1 jaar verlengd

13-05-2009

In het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2009 werd het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van de ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen, gepubliceerd.  Door dit koninklijk besluit wordt de geldigheidstermijn van de erkenningen die indertijd verleend werden op basis van artikel 148decies 2.5.9.3.4. van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), met één jaar verlengd. 

Deze termijnverlenging zal toelaten om het proces van accreditatie en certificatie op een correcte manier te implementeren bij de betrokken instellingen, ondernemingen en werkgevers, zonder de continuïteit van de asbestverwijderingsactiviteiten in het gedrang te brengen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens