NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuw model voor aangifte van beroepsziekten

14-05-2009

Op 14 mei 2009 is het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het model van de aangifte van beroepsziekten, zoals vastgelegd in bijlage IV van het voormeld koninklijk besluit, wordt vervangen door een nieuw model dat opgesteld is met het oog op de uitwerking van een elektronische aangifte en ten gevolge van wijzigingen in de regelgeving betreffende beroepsziekten. Deze wijzigingen hebben meer bepaald betrekking op de invoering van een gecombineerd systeem (vaste lijst van ziekten en een open systeem) en op het nieuwe concept van arbeidsgerelateerde ziekte dat in 2006 in de regelgeving inzake beroepsziekten werd ingevoerd.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die een beroepsziekte vaststelt of ervan op de hoogte wordt gesteld door een andere arts, doet hiervan aangifte bij de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn van het werk en bij de geneesheer-adviseur van het Fonds voor Beroepsziekten. Deze aangifte gebeurt aan de hand van een formulier dat dient overeen te stemmen met dit model in bijlage IV.

Meer info en formulieren

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens