NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De ‘herstructurerings'-kaart voortaan ook voor werknemers getroffen door de faling, de vereffening of de sluiting van hun onderneming

27-05-2009

Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet kondigt de goedkeuring aan door het kernkabinet op 26 mei van haar voorstel om de toekenning van de herstructureringskaart uit te breiden naar werknemers die tussen 1 juli 2009 en 31 december 2009 in het kader van een faling, van de vereffening of van de sluiting van hun onderneming werden ontslagen. Deze maatregel kan, in functie van de evolutie van de economische situatie, eenmaal worden verlengd tot 30 juni 2010.

Deze beslissing zal deze namiddag het voorwerp worden van een amendement van de meerderheid op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake tewerkstelling in tijden van crisis, waarover de Kamercommissie voor Sociale Zaken de bespreking opstart. Dit amendement maakt het mogelijk dat werknemers die werkloos worden in het kader van een faling, van de vereffening of van de sluiting van hun onderneming, eveneens genieten van de voordelen van de herstructureringskaart.

Werknemers die ingeschreven zijn bij een tewerkstellingscel ten gevolge van een collectief ontslag, ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een herstructureringskaart. Deze kaart verleent de betrokken werknemer een dubbel voordeel:

  • Ze verhoogt zijn kansen op een nieuwe tewerkstelling, want de werkgever die deze persoon aanwerft tijdens de geldigheidsduur van de herstructureringskaart geniet van een tijdelijke verlaging van de patronale bijdrage:

    • een bijdragevermindering van 1.000 euro per kwartaal gedurende minstens 5 kwartalen
    • deze vermindering wordt daarna verlengd met 16 kwartalen aan 400 euro per kwartaal voor 45-plussers.

  • Indien hij tijdens de geldigheidsduur van de kaart terug aan het werk gaat, geniet de werknemer gedurende 3 kwartalen ook van een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen (met 133,33 euro per maand), waardoor zijn netto-inkomen uit de nieuwe job tijdelijk groter wordt.

Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens