NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijzigingen in de regelgeving dienstencheques

29-07-2009

Vandaag wordt het koninklijk besluit van 12 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit koninklijk besluit wil de kwaliteit van de dienstencheque-jobs verbeteren. Daartoe voert het alle bepalingen van de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008 uit en schaft dus een aantal uitzonderingen af op de wet op de arbeidsovereenkomsten, om zo de arbeidsvoorwaarden interessanter te maken voor werknemers die zich via het dienstencheque-stelsel op de arbeidsmarkt lanceren. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde brief.

Daarnaast organiseert dit koninklijk besluit de structurele indexering van het deel dat de onderneming (voor de loonkost) ontvangt om aldus, conform de notulen van het begrotingsconclaaf van oktober 2008, de structurele loonindexering van de dienstenchequewerknemers te financieren.

Ten slotte werd recent een systeem van geldboetes ingesteld in de regeling dienstencheques. Om de kwaliteit van de aangeboden diensten te garanderen en om misbruiken tegen te gaan, legt de wetgeving een aantal verplichtingen op aan de erkende ondernemingen. Tot hiertoe kon de naleving van deze verplichtingen enkel afgedwongen worden door de intrekking van de erkenning of de terugvordering van de overheidssubsidies. Sedert 6 juli 2009 kunnen inbreuken op deze verplichtingen ook bestraft worden met strafrechtelijke en administratieve geldboeten, waarvan het bedrag varieert in functie van de ernst van de inbreuk (zie programmawet van 17 juni 2009 – Titel 6 – Hoofdstuk 1 – art. 58 tot 66).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens