NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lancering van de portaalsite www.herstructureringen.be

03-08-2009

De portaalsite www.herstructureringen.be is op 1 augustus 2009 online gegaan.

De portaalsite wijst de weg naar informatie over alle regels en procedures die gelden bij een herstructurering van een onderneming.

De informatie die op deze site bijeengebracht werd, komt van volgende federale en gewestelijke overheidsdiensten:

  • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
  • de gewestelijke tewerkstellingsdiensten: de Vlaamse Dienst voor Arbeids-bemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB); de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); de Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemein-schaft (ADG) en de Office régional wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem).

De site werd onderverdeeld in drie rubrieken:

  • « Onderneming in herstructurering » beschrijft welke scenario’s een onderneming in herstructurering kan volgen, zowel in geval van een overgang (overname of sluiting) van de onderneming als van een « collectief ontslag » van werknemers of een faillissement.
  • De rubriek « Begeleidingsmaatregelen » bespreekt de mogelijkheden waarvan werknemers na een herstructurering gebruik kunnen maken: outplacement, begeleiding door een tewerkstellingscel of het brugpensioen.
  • De rubriek « Behoud van tewerkstelling » geeft informatie over de regelingen waarvan bedrijven in economisch moeilijke tijden gebruik kunnen maken: het systeem van tijdelijke werkloosheid, verschillende tewerkstellingsondersteunende maatregelen en de « anticrisis-maatregelen ».

In elke rubriek zijn er verwijzingen naar de wetgeving en regelgeving over het betrokken onderwerp.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens