NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging i.v.m. het opleidingsfonds dienstencheques

10-08-2009

Het koninklijk besluit van 22 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques werd op 5 augustus 2009 in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

Uit de eerste evaluatie van het opleidingsfonds dienstencheques bleek vooral een onderbenutting van het voorziene budget. Daarom wordt er een andere berekeningswijze ingevoerd, zodat ook kleine ondernemingen voldoende middelen ter beschikking hebben om een opleiding te organiseren voor hun werknemers. Er wordt eveneens een budget voorzien voor startende ondernemingen.

Daarnaast wordt voorzien dat externe opleiders een aanvraag tot goedkeuring van een opleiding kunnen indienen. De erkende ondernemingen kunnen dan onmiddellijk de terugbetaling vragen van zodra een opleiding afgelopen is.

Verder worden een aantal bestaande onduidelijkheden in de praktijk weggewerkt: o.m. expliciet vermelden dat de goedkeuring voor onbepaalde duur geldig is, het indienen van de goedkeuringsaanvraag voor de start van de opleiding, de opsomming van de bewijsstukken bij de terugbetalingsdossiers,…

De bepalingen in dit besluit treden in werking op 1 september 2009. Meer informatie over de werking vindt u in het thema Werkgelegenheid > Opleidingsfonds dienstencheques.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens