NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Laatste stap in het welvaartsvast maken van de werkloosheidsuitkeringen van kracht op 1 september 2009

02-09-2009

Op 1 september 2009 is de laatste stap in het welvaartsvast maken van de werkloosheidsuitkeringen ingegaan.

Concreet werden op 1 september alle minima en forfaitaire uitkeringen, met name de wachtuitkeringen voor jonge werkzoekenden die hun studies hebben afgerond, met 2 procent opgetrokken. Deze stijging geldt ook voor de uitkeringen van onthaalouders en de jeugd- en seniorenvakanties. Volgens de voorspellingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), komt deze stijging ongeveer 300.000 uitkeringsgerechtigden ten goede.

Deze stijgingen werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 11 januari 2009, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2009. Alle noodzakelijke informatie, met name over de nieuwe bedragen van de uitkeringen momenteel van kracht, is terug te vinden op deĀ website van de RVA.

Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens