NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Analyse van de werkloosheidscijfers van augustus 2009

25-09-2009

De cijfers die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) over het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in de maand augustus 2009 heeft gepubliceerd, laten, in het hele land en op jaarbasis, een toename zien van 11,4 procent, of een stijging met 47.827 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. In augustus 2009 ontvingen 467.781 werkzoekenden een uitkering van de RVA. De stijging treft de drie Gewesten van het land, maar is ongelijk verdeeld:

  • +20,9 procent in het Vlaamse Gewest ;
  • +6 procent in het Waalse Gewest ;
  • +7,3 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


1. Vergelijking van de acht eerste maanden van 2008 en met die van 2009 (januari tot en met augustus)

 

Verschil

Opmerkingen

Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen

+ 6,7 procent

Vlaanderen: 14,1 procent; Wallonië: 2,3 procent; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 4,5 procent

Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen < 25 jaar

+12 procent

Vlaanderen: 28,9 procent; Wallonië: 4,9 procent; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 4,3 procent

Langdurig werklozen: 2 jaar en langer

- 4,8 procent

Met name een effect van de activering

Tijdelijke werklozen

+75,1 procent

20 procent van arbeiders in de privé-sector tegenover 11 procent in 2008

Tijdskrediet

+ 8,8 procent

In 2008 bedroeg de stijging 4,4 procent in vergelijking met 2007


2. De weerslag van de crisis blijft beperkt in België 

 

Juli 2008

Juli 2009

Verschil

België

7,3

8

+0,7

Eurozone (16)

7,5

9,5

+2

Oeso-zone

6,1

8,5

+2,4

 

Sinds het begin van de crisis blijkt België beter bestand te zijn tegen de crisis dan zijn Europese buurlanden. Volgens Eurostat is de werkloosheidsgraad in België tussen juli 2008 en juli 2009 immers maar met +0,7 procentpunt gestegen, tegenover +2 procentpunt in de Europese Unie en de Eurozone, en +2,4 procentpunt in de Oeso-zone. Dit verschil heeft zonder twijfel te maken met de maatregelen voor het behoud van de werkgelegenheid, aan de versterking van het tijdelijk werkloosheidsstelsel en aan de anti-crisismaatregelen die de regering op initiatief van de minister van Werk heeft genomen.


3. Een stijging van het aantal tijdelijke werklozen waardoor structurele werkloosheid kan worden vermeden, dankzij de anti-crisismaatregelen

Er wordt ook een stijging vastgesteld van het aantal tijdelijke werklozen, van 120.241 naar 185.008 op jaarbasis. Het aantal tijdelijke werklozen is sterker gestegen in Vlaanderen (van 78.970 naar 122.989 tijdelijke werklozen) dan in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (respectievelijk van 36.697 naar 55.542 en van 4.574 naar 6.477 tijdelijke werklozen).

Deze cijfers zijn een aanwijzing hoe hoog de stijging van de volledige werkloosheidsgraad zou kunnen liggen zonder het stelsel van tijdelijke werkloosheid en de anti-crisismaatregelen. Het is dus een goede buffer voor werknemers en ondernemingen in tijden van economische crisis.


4. Een daling van het aantal langdurig werkzoekenden die een uitkering ontvangen van de RVA, voornamelijk in Wallonië

Bij werkzoekenden die sinds meer dan twee jaar een uitkering ontvangen van de RVA – doelgroep van de begeleiding en de opvolging van werklozen – blijft de daling duidelijk (- 4.573 op jaarbasis, wat overeenkomt met -2,2 procent, met een daling van 601 in het Vlaamse Gewest, van 4.205 in het Waalse Gewest en een kleine stijging met 233 personen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest).


5. De jongeren, grootste slachtoffers van de crisis

De cijfers van de RVA tonen nogmaals aan dat vooral de jongeren door de crisis worden getroffen. Het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werkloze jongeren steeg in augustus 2009 bijna dubbel zo snel (+ 18 procent). Ze vertegenwoordigen een kwart van de werklozen die er zijn bijgekomen in vergelijking met augustus 2008.

Deze cijfers tonen het nut aan van een derde fase van Plan Werk dat de minister van Werk, Joëlle Milquet, momenteel aan het voorbereiden is. Die derde fase zal met name veel aandacht besteden aan de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt.

Bron: Persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens