NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het evaluatieverslag 2008 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar

28-09-2009

Het evaluatieverslag 2008 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar.
Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
In het eerste deel wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kernindicatoren van gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers.
In deel twee van het rapport worden de volgende thema's behandeld: erkende activiteiten en ondernemingen, de kwaliteit van het werk, opleiding en begeleiding van dienstencheque-werknemers, het verloop in het dienstenchequesysteem , financiële aspecten en visie van de gebruikers. 
In deel drie wordt een beeld gegeven van de totale bruto- en netto-kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2008.
In het vierde en laatste deel wordt een globale evaluatie van het dienstenchequesysteem in 2008 opgemaakt en wordt de toepassing van het systeem en het systeem zelf besproken.
Het rapport kan geraadpleegd worden in de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens