NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Jaarverslag TWW 2008 : een jaar in het teken van de Nationale strategie inzake welzijn op het werk

12-10-2009

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft zopas haar jaarverslag gepubliceerd.

Het jaar 2008 werd gekenmerkt door de lancering van de “Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012” door de minister van Werk. Dit is de Belgische invulling van de strategie van de Europese Unie die een vermindering van de arbeidsongevallen met 25% nastreeft tegen 2012. De AD TWW heeft op ruime schaal bijgedragen aan de uitwerking van deze strategie via sensibiliserings- en inspectiecampagnes. Naast operationele cijfergegevens bevat dit rapport een hoofdstuk over de strategie inzake welzijn en de concrete implicaties ervan. Een ander hoofdstuk is gewijd aan het moderniseringsproject in de FOD en de gevolgen voor de AD TWW. Er werden verbeteringen aangebracht in de dienstverleningen aan de gebruikers en een aantal regionale directies hebben het certificaat ISO-9001 ontvangen.

Het jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk kan geraadpleegd worden in de module Publicaties

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens