NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wettelijk kader voor de regularisatie op grond van werk

16-10-2009

Op 14 oktober 2009 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd over de regularisatie op grond van werk. Dit besluit waarborgt het wettelijk kader dat nodig is voor de regularisatie van de verblijfssituatie van buitenlanders die sinds 31 maart 2007 in België verblijven en die een arbeidskaart B verkrijgen, afgeleverd door de bevoegde overheden.

Ter herinnering, conform punt 2.8.B. van de « Instructie betreffende de toepassing van het vroegere artikel 9 ten derde en artikel 9bis van de vreemdelingenwet » van 19 juli jongstleden om de verblijfssituatie van bepaalde categorieën van personen te regulariseren, kunnen buitenlanders worden geregulariseerd in het kader van regularisatie op grond van werk die:

  • sinds 31 maart 2007 een ononderbroken verblijf in België hebben;
  • één of verschillende arbeidscontracten hebben, hetzij van onbepaalde duur hetzij van bepaalde duur van minstens één jaar, en die op basis van dat arbeidscontract of van die arbeidscontracten minstens het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMM) verdienen;
  • een toelating om te werken hebben verkregen, afgeleverd door de bevoegde deelstaat.

De uitvoering van punt 2.8.B van de Instructie van 19 juli 2009 houdt enerzijds de tussenkomst in van de federale overheid (de Dienst Vreemdelingenzaken), die bevoegd is voor de toekenning van de verblijfsvergunningen, en anderzijds die van de Gewesten, die bevoegd zijn voor de aflevering van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten.

Het koninklijk besluit dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, garandeert het noodzakelijke wettelijke kader voor de uitvoering van dit regularisatiebeleid, dat conform de Instructie van 19 juli loopt van 15 september tot 15 december 2009.


Bron: persmededeling van het Kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens