NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuw KB over het oprichten van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

16-11-2009

Op 16 november 2009 is het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit koninklijk besluit geeft uitvoering aan artikel 38, §1, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Dit besluit legt in feite de principes vast die reeds jarenlang gehanteerd werden bij het verlenen van toelatingen om een gemeenschappelijke interne dienst op te richten. Belangrijk verschil met vroeger is dat de Koning de bevoegdheid om toelating te verlenen nu overdraagt aan de Minister bevoegd voor werk.

Een overzicht van de belangrijkste principes die worden gehanteerd bij het verlenen van een toelating tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst, vindt u bij het thema: Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens