NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Reactie van de minister op de publicatie van de werkloosheidscijfers van december 2009

29-01-2010

Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft kennis genomen van de cijfers van het aantal werkzoekenden die in december 2009 een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontvingen en die op 28 januari 2010 vrijgegeven werden. Tussen november 2009 en december 2009 is er een daling met 7,8 procent te merken, maar die is in feite seizoensgebonden. De talrijke maatregelen die al enkele maanden van kracht zijn en de nieuwe maatregelen die onlangs genomen werden, blijven evenwel zonder twijfel belangrijke buffers tegen de economische crisis die onze arbeidsmarkt nog altijd stevig in haar greep houdt.


1. Vergelijking op jaarbasis van het aantal door de RVA uitkeringsgerechtigde werklozen in december 2009

De cijfers die de RVA vandaag heeft gepubliceerd over het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in de maand december 2009, laten, in het hele land en op jaarbasis, een toename zien van 6,9 procent (of een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 26.485). Die stijging ligt lager dan in de maand november, toen bedroeg het verschil tussen november 2008 en november 2009 10,3 procent. In december 2009 ontvingen 412.738 werkzoekenden een uitkering van de RVA. De stijging treft de drie Gewesten van het land, maar is net zoals de jongste maanden, is ze ongelijk verdeeld:

  • +13,4 procent in het Vlaamse Gewest;
  • + 2,9 procent in het Waalse Gewest;
  • + 5 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


2. Een daling van het aantal werkzoekenden op maandbasis

Tussen december 2009 en november 2009 merken we een globale daling van 7,8 procent van het aantal werkzoekenden die een uitkering van de RVA ontvingen. Deze daling is karakteristiek voor de maand december, die elk jaar door een daling wordt gekenmerkt. Maar aangezien de daling tussen november en december 2009 groter is dan die tussen november en december 2008, kan dit misschien toch als een hoopgevend signaal worden beschouwd.

De daling van de voorlaatste naar de laatste maand van 2009 is te merken in de drie Gewesten van het land:

  • -10,7 procent in het Vlaamse Gewest;
  • -4,4 procent in het Waalse Gewest;
  • -10,2 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


3. De structurele werkloosheid afgeremd dankzij het tijdelijke werkloosheidsstelsel

Er wordt ook een stijging vastgesteld van het aantal tijdelijke werklozen, van 153.947 naar 163.453 op jaarbasis, maar hun aantal daalt op maandbasis met 43.587 personen.


4. 6.291 tijdelijk werkloze bedienden in december 2009

Dankzij de anticrisismaatregelen kunnen de gevolgen van de economische crisis op onze ondernemingen en hun werknemers worden afgezwakt. Zo telden we 6.291 bedienden die in de maand december door hun werkgever minstens een dag tijdelijk werkloos werden gesteld. In november waren dat er nog 8.910, opnieuw een daling dus. Het gemiddeld aantal dagen tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst werd geschorst, bedroeg in december 5,6 dagen.


5. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar die een uitkering ontvangen van de RVA

In december 2009 steeg het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar die een uitkering van de RVA ontvingen, op een jaar tijd met 8,9 procent. Ook deze stijging is te merken in de drie Gewesten van het land :

  • + 20,2 procent in het Vlaamse Gewest;
  • + 4,6 procent in het Waalse Gewest;
  • + 2,1 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Maar, net zoals het globale aantal werkzoekenden, daalde hun aantal tussen november 2009 en december 2009 met 11,1 procent.

Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens