NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ouderschapsverlof: berekening van de verbrekingsvergoeding

10-02-2010

Voortaan heeft een werknemer die zijn prestaties vermindert in het kader van ouderschapsverlof ingeval van ontslag zonder opzeggingstermijn en zonder dringende reden, recht op een verbrekingsvergoeding. Die vergoeding is gelijk aan het lopend loon, dat overeenstemt met het loon dat de werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd in het kader van het ouderschapsverlof.
Met deze wetswijziging wordt tegemoetgekomen aan de recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in het arrest Meerts van 22 oktober 2009 (zaak C-116/08).
De betrokken wetswijziging is van toepassing op alle verbrekingen uitgaande van de werkgever die plaatsvinden vanaf 10 januari 2010.

Bron: Artikel 105 van de Herstelwet van 22 januari 1985, gewijzigd door artikel 90 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens