NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Controle van buitenlandse hijswerktuigen gebruikt in België door een werkgever

19-05-2010

Ingevolge de invoeging van een artikel 281quater in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) door het koninklijk besluit van 26 januari 2010 (Belgisch Staatsblad van 24 februari 2010) geldt voortaan de volgende regeling inzake de controle van buitenlandse hijswerktuigen gebruikt in België door een werkgever.

Indien ondernemingen in België hef- of hijswerkzaamheden uitvoeren met gebruik van arbeidsmiddelen waarvan het land van herkomst een lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, en wanneer het een toestel betreft waarvan elke verblijfsduur in België de drie maanden niet overschrijdt, dan wordt de tussenkomst van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC) beperkt tot een controle van de bijhorende documenten.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de keuringsverslagen uit een andere lidstaat vergezeld gaan van een vertaling in het Nederlands, Frans of Duits naargelang de regio waar het toestel zal gebruikt worden.

In geval van concrete aanwijzingen die doen vermoeden dat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd kan de toezichthoudende ambtenaar de werkgever verplichten de controles te laten heruitvoeren of vervolledigen door een geaccrediteerde, erkende of gelijkwaardige keuringsinstelling, waaronder de EDTC’s erkend voor de controle van hefwerktuigen.

Een bijkomende toelichting over de doelstellingen van artikel 281quater en enkele praktische gevallen, toegepast op de periode en de inhoudelijke aspecten van de controles, is beschikbaar bij het thema ‘Arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten’:
Toelichting over artikel 281quater van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens