NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hervorming van het begeleidingsplan van werkzoekenden

24-03-2010

De minister van Werk heeft op 22 maart 2010 aangekondigd dat de ministerraad de tekst heeft goedgekeurd van het voorstel tot hervorming van het begeleidingsplan van werkzoekenden. De ministerraad besliste ook om een bedrag van 20 miljoen euro voor een volledig kalenderjaar en van 10 miljoen euro voor de periode van 1 juli tot 31 december 2010 toe te wijzen. Deze bedragen verhogen de huidige financiering van het samenwerkingsakkoord (25 miljoen) met het oog op een ten laste nemen van bijkomende begeleidingsinspanningen van de Gewesten, die noodzakelijk geworden zijn met het nieuwe voorstel van hervorming. De ministerraad besliste eveneens om een bedrag toe te wijzen van 18 miljoen euro voor een volledig kalenderjaar en van 9 miljoen voor 2010 om de maatregelen te compenseren die voorzien zijn in dit hervormingsproject en die gevolgen hebben voor de begroting van de RVA.

Bovendien heeft de ministerraad aan Joëlle Milquet het mandaat verleend om het voorstel van hervorming aan de Gewesten voor te leggen.

Meer details over deze hervorming vindt u op de website van de minister van Werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens