NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Rapport 2010 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen

01-04-2010

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het vierde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België gepubliceerd.

Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.
De loonverschillen tussen vrouwen en mannen worden berekend op basis van de Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen, aangevuld met RSZ-gegevens. De berekeningen gebeuren volgens de officiële Europese indicatoren. Voor het rapport 2010 werden de gegevens van het enquêtejaar 2007 gebruikt.

De loonkloofcijfers voor het jaar 2007 zijn vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar, maar ten opzichte van 2004 en 2005 is er wel een duidelijke daling waarneembaar.

Hoe groot is de loonkloof?

  • Gemiddeld verdient een vrouwelijke werknemer per uur 11% minder dan een mannelijke werknemer. Omdat vrouwen vaker deeltijds werken, loopt dat verschil op jaarbasis op tot 24%. 
  • De daling in de loonkloof op basis van uurlonen, wordt niet weerspiegeld in meer gelijke jaarlonen.
  • De loonkloof is merkelijk groter in de privésector. Vrouwelijke bedienden verdienen per uur gemiddeld 26% minder dan mannelijke bedienden. Bij arbeiders bedraagt het verschil 18%. Op jaarbasis bedraagt de loonkloof in de privésector 37%, zowel voor arbeiders als voor bedienden.
  • De loonkloof wordt in feite nog vergroot door de extra-legale voordelen. Vrouwen hebben minder kans op deze voordelen en ontvangen kleinere bedragen.

U kan het loonkloofrapport 2010 raadplegen in de module Publicaties.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens