NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Preventief alcohol- en drugsbeleid verplicht sedert 1 april

06-04-2010

Sedert 1 april 2010 dient elke werkgever uit de private sector de uitgangspunten en doelstellingen van zijn alcohol- en drugsbeleid te hebben opgenomen in een beleids- of intentieverklaring, die in het arbeidsreglement is ingeschreven.
 
Deze verplichting is het gevolg van de uitvoering van de CAO nr. 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming, die de sociale partners in de schoot van de Nationale Arbeidsraad hebben gesloten en die bij koninklijk besluit algemeen verbindend werd verklaard op 28 juni 2009.
 
Voor zover de realisatie van deze beleids- of intentieverklaring het vereist, zullen ondernemingen verdere inspanningen moeten leveren om in een volgende fase het beleid verder te gaan uitwerken.
 
Meer informatie vindt u in het thema Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Preventief alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens